Liên hệ

Alagon D’antique Hotel & Spa

Address: 301-303 Đường Lý Tự Trọng, Phường Bến Thành, Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Phone: (84-28) 38 236 888 
Email: dosm@alagonhotels.com

Alagon Saigon Hotel & Spa

Address: 289 – 291 Đường Lý Tự Trọng, Phường Bến Thành, Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Phone: (84-28) 3828 2888 
Email: dosm@alagonhotels.com

Alagon City Hotel & Spa

Address: 54- 56 – 58 Đường Pham Hồng Thái , Phường Bến Thành , Quận 1, Hồ Chí Minh, VIệt Nam
Phone: (84-28) 3823 9004 
Email: dosm@alagonhotels.com