Liên hệ

Alagon Zen Hotel & Spa

Address: 46 Thu Khoa Huan, District 1, Ho Chi Minh, Vietnam
Phone: (84-28) 3822 7926 
Fax: (84-28) 3822 7925 
Email: reservation3@alagonhotels.com

Alagon D'antique Hotel & Spa

Address: 301-303 Đường Lý Tự Trọng, Phường Bến Thành, Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Phone: (84-28) 38 236 888 
Fax: (84-28) 3827 2158 
Email: reservations@alagonhotels.com

Alagon Saigon Hotel & Spa

Address: 289 – 291 Đường Lý Tự Trọng, Phường Bến Thành, Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Phone: (84-28) 3828 2888 
Fax: (84-28) 3827 2158 
Email: reservations@alagonhotels.com

Alagon City Hotel & Spa

Address: 54- 56 - 58 Đường Pham Hồng Thái , Phường Bến Thành , Quận 1, Hồ Chí Minh, VIệt Nam
Phone: (84-28) 3823 9004 
Fax: (84-28) 3824 5350 
Email: reservations@alagonhotels.com

Alagon Central Hotel & Spa

Address: 52B - 62 - 64 Đường Phạm Hồng Thái, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Phone: (84-28) 3824 5888 
Fax: (84-28) 3827 2158 
Email: reservations@alagonhotels.com

Alagon Western Hotel

Address: 28-30 Dường Nguyễn An Ninh, Phường Bến Thành, Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Phone: (84-28) 3823 2999 
Fax: (84-28) 3827 2158 
Email: reservation2@alagonhotels.com


Bình luận